הישרדות הערוץ הקהילתי – מאבק מתמשך

אנו מסיימים שנה מלאת פעילות. עסקנו השנה רבות בהישרדות הערוץ הקהילתי, בקבלת התמיכות, ובפעולה מול החלטות רגולטוריות של ועדת פילבר.

בעזרתו של ח"כ ד"ר נחמן שי שרים וח"כ נוספים מכל קצוות הקשת הפוליטית ובמיוחד בעזרת עקשנותכם והתמדתכם המאבק הצליח! הערוץ ימשיך לשדר ואנו נמשיך ליצור ולהעלות סרטים לשידור.

באופן אישי, פרשתי מעבודתי בעיריית ירושלים כך שאני פנוי יותר לעסוק בקידום ומינוף תחומי התקשורת הקהילתית שלנו.

מצאתי כי הדרך הטובה ביותר לחזק את המעמד של הטלוויזיה הקהילתית יהיה להביא את נושאי הטל"ק קרוב ללבם של מקבלי ההחלטות הנמצאים בכנסת.

חשיפת הנושאים החלה עוד ב 2007 וכך הגיעו התמיכות של ה 3 מיליון ש"ח בעזרתה של השרה וח"כ לשעבר אורית נוקד. במהלך השנים קוצצו התמיכות למחצית הסכום.

החיזוק המשמעותי הוא בנראות של רבים מאיתנו בשטח ובין מקבלי ההחלטות. כך בשנת 2016 היינו בשלושה אירועים של הכנסת שבהם באה לביטוי היצירה הקהילתית:

א. יום הרדיו החינוכי איפשר לנו לצלם ח"כים ושרים לראיין אותם באולפן הרדיו השקוף של קול ישראל בכנסת, ולראיין לטלוויזיה את הח"כים והחכ"יות אירוע זה פרץ את התודעה של דובר הכנסת וח"כים על קיום משמעותי שלנו לאחר שכל אחד מהמרואיינים קיבל את החומרים קרוב מאד לאירועים שהתרחשו. תוכלו לצפות בהם בארכיון האתר מחודש פברואר 2016

ב. בחודש יולי 2016 ,התקיים יום ותיקים וותיקות בו דנו מספר ועדות בכנסת בבעיות של אזרחיות ואזרחים מהגיל השלישי, וכל היום תועד ע"י מספר קבוצות טל"ק, כתבותיו

יובאו כאן לתזכורת בהמשך.

ג. החודש בדצמבר , היה צילום ח"כים במסגרת "מתחברים לכנסת" בגולן ובגליל .

כל החומרים הועברו לדובר הכנסת יותם יקיר, שמוקיר מאד את עבודתכם ואת עשייתכם דבר המוסיף לכולנו כוח והשפעה בבית המחוקקים.

בברכת חורף חם,

יוחאי רוטנברג – יו"ר האגודה

פוסטים נוספים