תודה לליאורה ורחל

מועצת הכבלים והלוויין נעזרה השנה רבות בקשר הקבוע הקיים בין האגודה לבין המתנדבים וראשי הקבוצות בשטח בכל הנושא של מימוש התמיכות לשנת 2016 והכנתן להגשה לשנת 2017.
האגודה נעזרת באופן קבוע בשתי נשים מיוחדות:
ליאורה ליבוביץ שהיא גם יו"ר מדיה תקשורת פתח תקוה בפעילותה כדוברת האגודה וביחסי ציבור שהיא עוזרת לנו.

רחל כהן שעובדת בחברת לובי חברתי ומסייעת רבות מול הכנסת ועדותיה וקידום האינטרסים של האגודה.

על כך כולנו חייבים להן תודה.

פוסטים נוספים