סקר עמדות בנושא טיפול המדינה באוכלוסיית מקבלי גמלת הסיעוד בישראל

לראשונה משרד מבקר המדינה משלב שיתוף ציבור בעבודת הביקורת. זוהי הזדמנות להשפיע על דוח הביקורת. נשמח לכל עזרה בהפצה של השאלון בארגוני קשישים או בכל מקום אחר

אני מקווים ששיתוף הציבור יהפוך לשגרה ברוב הדוחות. בהמשך מתוכננת גם היוועצות עם ארגוני חברה אזרחית על נושאים לביקורת, השתתפות בהליך הביקורת ועוד.

כדי לעבור לשאלון ולהסברים לחצו כאן

פוסטים נוספים