מיזם לשימור זיכרון ניצולי השואה

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית מקיימת מיזם לשימור זיכרון ניצולי השואה בפעילות עם חניכים ותלמידים.
המיזם זכה לשיתוף פעולה מוצלח עם מר אריה ברנע לשעבר ביה"ס התיכון באר טוביה. הנושא הוצג למאה ועשרים מנהלי משלחות לפולין תודות לליאת סלמון מנהלת מה"ד פדגוגי במטה המשלחות לפולין במשרד החינוך .
כל המיזם מתועד ויוקרן בערוץ הקהילתי.

פוסטים נוספים