ח"כ נחמן שי בנאום חוצב להבות בזכות השידור הקהילתי

מרבית הח"כים/כיות השיבו בחיוב על הצורך לאפשר לערוץ הקהילתי להיות משודר אלא שקיים פער בין רצונם ודיווחם לתקשורת לבין הביצוע בפועל. את החווייה הזאת ראינו כאשר ח"כ נחמן שי פנה והגיש בקשה דחופה לדיון על נושא השידור הקהילתי. בקשתו נדחתה, אך הוא ניצל את הזמן שניתן לו בדיון אחר ונאם נאום חוצב להבות.

פוסטים נוספים