המלצות ועדת פילבר יחלישו את גופי החדשות

מאמר שנכתב ע"י ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ראשת תחום רפורמות במדיה במכון הישראלי לדמוקרטיה ועו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה" כנגד הפחתת הרגולציה נגע להתייחסותם לנושא החדשות ולנושא היצירה המקומית.

פוסטים נוספים