קול קורא לתמיכות 2016

קול קורא לתמיכות 2016 פורסמו הן לתמיכות הקהילתיות והן למגישים לערוץ 140 לשידורים באמהרית. בכל מקרה יש להקפיד על הנהלים!
בשום מקרה לא יוכרו שווי ערך שעות מתנדבים כווה כסף , אלא רק הוצאות בפועל. בתמיכות הקהילתיות ערך תמיכה 75% מול השלמה שלכם ב 25% .

בהפקות לערוץ 140 באמהרית-טיגרנית 90% תמיכה ו 10% השתתפות עצמית.

מועד אחרון להגשת הבקשות דרך "כרטיס מרכב"ה " בלבד 1.12.15

פוסטים נוספים