פגישה של נציגי הקבוצות והנהלת האגודה עם יו"ר מועצת הכבלים והלווין

נציגי קבוצות משדרות והנהלת האגודה נפגשו עם יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ד"ר יפעת בן חי שגב. הנושאים שעלו לדיון עסקו בטיוב השידור הקהילתי וגובה התמיכות, דרכי בדיקת הקריטריונים, שקיפות ופרסומם.

לפניכם סיכום הדיון:

פוסטים נוספים