השתלמות צילום ועריכה ברחובות
Editing

תאריך פרסום

הינכם מוזמנים להרשם לסדנא שתערך ברחובות בתאריך 17.11.15 משעה 09:30 עד 15:30 מרכז תקשורת רחובות גיבורי ישראל .2

 בתוכנית:

סדנא מעשית בנושא מיומנות הפקה (כולל תרגול צילום בשטח ועריכה) – בהנחיית ישי בונה .

סדנא בנושא חשיבות פס הקול בכתבות וסרטים ודרכים להעשיר אותו – בהנחיית מיכאל אמת.

סדנא מעשית ועבודה – עריכה בסיסית  במובי מייקר  (עריכת הצילומים של התרגיל).

הכוונה לחלק את באי הכנס לקבוצות ושיעברו בין התחנות בסבב.

התשלום 80 ש"ח. לחברי אגודה מחזיקי תעודות 2015  רק 50 ש"ח!

More
articles