מה קורה במרכב"ה?

לכל חברנו שלום,

הגשת בקשות התמיכות לשנת 2015 הסתיימה. האגודה שלנו פנתה באוקטובר 2014 ליאיר טל סגן החשבת הכללית לבקש דחייה מראש עד ינואר 2015 בהגשת התמיכות במערכת מרכבה החדשה שהוטמעה באותו חודש (לכל מערכת חדשה חבלי לידה וקשיים) קיבלנו תשובה שלילית.

בשבוע האחרון של ההגשות יזמנו מהלך עם "מנהיגות אזרחית", שהיא עמותת הגג של המגזר השלישי למתן ארכה לסיום הגשת בקשת התמיכות באמצעות פורטל מרכב"ה. הסתבר לנו בשיחות שקיימנו בפורום של מנכ"לי עמותות כי קיים קושי רוחבי אצל מרבית העמותות המגישות תמיכות למשרדי הממשלה לשנת 2015 במילוי והגשת המילוי האינטרנטי של מרכב"ה.

אף שמשרד האוצר ויאיר טל, סגן החשבת הכללית, טענו בתוקף שאין בעיה קיבלנו הודעות בכתב ממשרדי ממשלה שונים כמו משרד הבריאות הקליטה והתרבות על כך שמאות עמותות טרם הגישו הבקשות ומועד סיום ההגשות מתקרב.

לפניכם מכתב שניסחנו ונשלח בשם מנכ"ל עמותת "מנהיגות אזרחית" ולאחר מעורבות של אנשי תקשורת אותם הפעלנו וקיום ראיון רדיופוני ברשת ב' של קול ישראל בתוכנית שדנה בנושאי תפקיד העמותות בהחלפת משרדי ממשלה בסיוע לחברה הישראלית ולאחר שמשרד האוצר הוצף בדרישות לתשובות בנושא. קיבלנו ארכה של שבוע ל 24-12-2014 וכך ניתן היה לעודד עמותות ולסייע להן בהגשת התמיכות. כתוצאה מכך הגשנו שאילתא לפי חוק חופש המידע ,למשרד האוצר על מספר העמותות אשר פנו החל משנת 2014 ועד כולל כיום לתמיכות 2015 , מי הן העמותות ומספרן וזאת כדי לעודד את אלו שלא מגישים לקבל את שמגיע להן עפ"י החוק. לדעתנו חל פיחות בבקשות כתוצאה מ"עודף" דרישות וכן ממערכת מחודשת של מרכב"ה שעברה שינוי בחודש אוקטובר 2014 בדיוק במועד הגשת בקשות התמיכה לשנת 2015 . אנו ממתינים עדין למידע שיגיע.

פוסטים נוספים