פעילויות האגודה לתחילת שנת 2015

בימים אלו מתקיימים קורסי עריכה למתחילים ומתקדמים בת"א. סבב נוסף יפתח לאחר סיום קורסים אלו.

קורס טלוויזיה למתחילים אשר הפעילים בו יתגברו את הקבוצות באיזור המרכז.

בחודש פברואר · נקיים יום עיון לרכזים מקצועיים וחברתיים כחלק ממגמת שינוי שאנו מקווים ליצור למען הטלוויזיה הקהילתית.

נצא ליומיים צילומים בגליל בשיתוף החברה להגנת הטבע לתעד אנשים שעיסוקם המרכזי בתחומי קיימות וסביבה.

אנו מקימים מחדש קבוצת תקשורת קהילתית ב"אריאל" בשיתוף חברת גוונים של עיריית אריאל ואוניברסיטת אריאל.

פוסטים נוספים