זהירות! חוק עמותות חדש לפניך!

שר האוצר מציע חוק העמותות חדש שיהיה דרקוני ויאיים על מעמדו של מנכ"ל והדירקטוריון של העמותות.

החוק ידרוש מחוייבות אישית כולל כספית ויחלק את 36 אלף העמותות במדינה ל 4 קטגוריות מרכזיות, הכוללות יחס לעמותות פרטיות נתמכות ולא נתמכות ולעמותות ציבוריות .

בעמותת הגג מנהיגות אזרחית מתקיימים דיונים מול ועם משרדי הממשלה להקל על החוק שעומד להיות מאושר בכנסת הקרובה.

לחצו כאן כדי להוריד את הצעת החוק בפורמט וורד.

פוסטים נוספים