האגודה ואיחוד המועצות

האגודה מוזמנת לועדת הכלכלה הדנה בשינוי חוק ואיחוד מועצות הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה ומועצת הכבלים והלוויין. הדיון הקרוב בחודש מאי בתאריך 19.5.14

פוסטים נוספים