מגזין למורי תקשורת

פנייתו של מנחה הניו-מדיה ידידינו מהטלוויזיה הקהילתית, מר ליאור בורי לפניכם:

פוסטים נוספים