הודעה חשובה: הגשת בקשות לתמיכות לשנים 2013 ו 2014

שימו לב למכלול הנכתב בהודעה זו הנוגעת לאלו שהגישו ולאילו שטרם הגישו את כל המסמכים או טרם פתחו בקשה כלשהיא.

נא להודיע לרכזים, מנהלי עמותות , מנהלי חשבונות רואי חשבון שלכם המגישים בקשות תמיכה למועצת הכבלים והלוויין.

באישור משרד האוצר נדחה מועד סיום הגשת בקשות לשנים 2013 ו 2014 לתאריך 30.1.2014.

לחצו כאן כדי להציג מודעה שתתפרסם מחר יום חמישי 2.4.14 בעיתון מעריב ובעיתון אל סינרה

שימו לב לדרישות נוספות לאלו שהגישו כבר את החומרים ולמי שלא הגיש אותם:

יש לדאוג לחתימות דיגיטליות של 2 מורשי חתימה המחייבים את העמותה . טופס הסמכת נציג גוף נועד למי שטרם הגיש בקשה על העמותה שלו/ה לאשר אותו/אותה כנציגת גוף  להגשת הבקשה ע"י 2 מורשי חתימה (נציג הגוף אינו חייב להיות מורשה חתימה). לחצו כאן להצגת והורדת הטופס.

טבלה להגשת חשבוניות עפ"י הוראת חשב משרד התקשורת-מר רם לוי (כולל מי שכבר שלח חומרים בלי טבלה). לחצו כאן כדי לצפות ולהוריד את הטבלה.

אישור רואה חשבון בעמותה שלכם. לחצו כאן להצגת דוגמא לאישור רואה חשבון בעמותה.

 

פוסטים נוספים