שיתוף פעולה בחיפה

האגודה שוקלת בחיוב אפשרות שיתוף פעולה בקורסי האגודה של חטיבת העיתונאים הצפונית בחיפה.

פוסטים נוספים