דיוקן מקומי – עדכונים

האגודה קיימה השתלמות "דיוקן מקומי " ברחובות בהשתתפות 90 מתנדבים אשר הגיעו מכל יישובי הדרום בכללם הערבה התיכונה.

וקליפ שצילם וערך יובל לינק יזם הפרויקט הארצי

המתנדבים שהשתתפו בימי העיון בק.ביאליק ורחובות נקראים ליצור סרטי דיוקן מקומי כפי ההוראות להלן :

לעזרתכם בדרום אנו מצרפים את דף השאלות של טובי ארבל מסדנת רחובות לתחקיר של סרטו, אשר נותן לכם רעיונות ל"איך" לשאול שאלות אין צורך להצמד לתוכן של טובי ארבל תהיו יצירתיים תחלמו ותיישמו.

לפניכם גם קישוריות לדוגמאות שראיתם בהרצאות השונות הן בצפון והן בדרום:

סרטים המתייחסים לדמות

http://www.youtube.com/watch?v=mJEQZQZYx6Y&list=PLB23BBDE1F91BD0AF

 http://www.youtube.com/watch?v=vz2jUvOUGho&list=UU7jCDp_8gUqf7A35HtX24Fw&index=1

 http://www.youtube.com/watch?v=e5NgG5koPZU

 סרטים המתייחסים לקבוצה

http://www.mako.co.il/tvilana_dayan/four-minutesvideo/Video-563d23c80fc1b31006.htm&sCh=6b89b3b70a13d210&pId=1271754577

 http://www.youtube.com/watch?v=WVI-DHAkQU0&list=UU7jCDp_8gUqf7A35HtX24Fw&index=6

 סרטים המתייחסים למקום

http://www.youtube.com/watch?v=AQEa-UNRDfE

 הסרטים יוגשו בתאריך אחיד 9.10.2013 לאגודה בירושלים בפורמט שצויין. בכתובת שנכתבה שם. פסטיבל ק. ביאליק ופסטיבל רחובות יהיו בתאריכים נפרדים לא מתנגשים במהלך חודש אוקטובר 2013.

 

פוסטים נוספים