תמיכות 2013

בשבוע האחרון נהלנו מו"מ אינטרנסיבי ולוחץ על משרד התקשורת והם עם משרד המשפטים לגבי השארת הקריטריונים שהיו עד היום כדי שיוכלו לפרסם את הקול קורא לתמיכות אחרת נאחר את תאריך היעד לקבלת הכספים. קיים סיכוי שבקשתנו תתקבל. תחזיקו אצבעות.

נדע על כך ממש בשבוע הבא.

פוסטים נוספים