תמיכות בהפקות בשפה האמהרית וטיגרינית
התפרסמו תמיכות בהפקות בשפה האמהרית וטיגרינית לאחר תיקון ע"י משרד התקשורת
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/7/3187.pdf

במערכת המרכבה , יש להזין את מספר התקנה בקולות הקוראים להלן 390430241 ואז בפתיחת הבקשה יופיע מספר הקול קורא 3532

פוסטים נוספים