הוסר (זמנית?) איום הערבות האישית מעל ראשי העמותות

לידיעת מנהלי העמותות עמן אנו עובדים: משרד האוצר חייב שמנהל עמותה וחברי הנהלת עמותות יחתמו על התחייבות לתשלום פיצוי כלפי משרד האוצר במקרה של אי שימוש בכספי התמיכה ואף בקנסות , בזכות מנהיגות אזרחית (עמותת גג לעמותות בארץ) הנושא נדחה לאחר התערבות יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט ולחץ מסיבי של יו"ר עמותת מנהיגות אזרחית על משרד האוצר.

לפניכם המכתב של האוצר: ט' באב התשע"ג שיצא כהודעה לעיתונות.

פוסטים נוספים