עדכוני תמיכות שנת 2013

האגודה בקשה להפגש עם השר ארדן-שר התקשורת ועם אורבך שר לאזרחים ותיקים כדי לקדם נושאי קבלת תמיכות לשנת 2013 ומיצוב התחום לשנים הבאות, התייחסות לערוץ 98 בהיבט שגרה וחירום ושיתופי פעולה עם המשרד לאזרחים ותיקים כפי סיכום המפגש לפני כחצי שנה עם השרה לשעבר לאה נס ומנכל משרדה אהרון אזולאי.

משרד המשפטים מעכב תבחינים וקריטריונים חדשים לפרסום של תמיכות 2013 ובלי אלו משרד התקשורת מסרב לפרסם קול קורא בנדון כתבנו לנתי שוברט מ"מ יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין להלן:

שלום לכל שותפנו לדרך כאן להלן תשובתו של ממלא מקומו של יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת לשני נושאים ששלחתי לפתחו:

1. מתי יצא קול קורא =פרסום להגשת בקשת תמיכות 2013

2. מינוי יועץ לטלוויזיה הקהילתית במשרדו

לגבי קול קורא: בשל העדר תקציב מדינה מאושר, קבע משרד האוצר כי "ניתן לקבל בקשות לתמיכה במוסדות ציבור ולדון בהן, אך אין לאשר תמיכות ולקבל החלטות סופיות בדבר התמיכה המאושרת עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2013." נוכח האמור, אין מניעה לפרסם קול קורא, לקבל את הבקשות לדון בהן, אך לא לקבל החלטה סופית.

ואולם, נוהל התמיכות לשידורים הקהילתיים שעודכן השנה ועבר שינוי גם על מנת להתאימו לנוהל התמיכות הכללי שהוציא משרד האוצר ביחד עם משרד המשפטים – טרם אושר ונמצא כרגע אצל משרד המשפטים. אנו עושים מאמצים על מנת שזה יאושר בקרוב. לאחר שזה יאושר ניתן יהיה להוציא קול קורא.

לגבי יועץ: כפי שעדכנתי אותך בשעתו, לא ניתן לצאת למכרז כל עוד אין למשרד תקציב מאושר.

בברכה, נתי שוברט

פוסטים נוספים