הטלוויזיה הקהילתית בצפת

אילן שוחט , ראש העיר צפת שלח לאגודה מכתב בו הוא מודיע כי ימשיך לתמוך בפעילות קבוצת הטלוויזיה הקהילתית בעירו, לאחר שהשתכנע מפעילותם הברוכה של חברי הקבוצה בהנהגתו של בני אלגד מנהל שירותי הרווחה לקשיש בעיר.

בני אלגד מתאם את הפגישה הבאה בעיר לתועלת המתנדבים והאגודה.

פוסטים נוספים