הנהלת האגודה לתקשורת קהילתית – מבט ל 2013

סיימנו שנה של מאבק אשר חברים רבים היו שותפים אליו. מאבק להכרה בצורך של קיום הטלוויזיה הקהילתית ולקבלת מלוא התמיכות שהתחייבו לתת לנו.

אומנם קיבלנו רק את מחצית התמיכה שהממשלה התחייבה אליה אך ההישג של כולנו התבטא בדרך של שיתוף העוצמות של כל קבוצה, רכז, צוות ובחבירה משותפת לקדם את המשימה.

להצלחה אומרים יש שותפים רבים. לכל אחת ואחד מכם מגיעה תודה רבה.

הפעילות לוותה במערך תקשורתי חם ואוהד שדאגו לכך אנשי "החברה" לקשרי שלטון ולובי ששכרנו לשם כך אשר עשו יותר משנתבקשו מאחר ואהבו אותנו במאבקנו הצודק.

אין ספק שהמאבק שלנו קיבל הדים רבים גם על רקע המשבר בתקשורת המסחרית הכתובה והמשודרת מאחר ואנו מתנדבים ולא עובדים בשכר ומביאים את קולם של התושבים במאות יישובים לידי ביטוי .

ידענו לאורך כל החמש שנים האחרונות כי הכנסת היא המקום בו צריך להתמקד , ללחוץ ולקדם את עניינינו, והחלטנו כי לאחר הבחירות נקים שדולה למען המתנדבים בתחום והיצירה הקהילתית.

מצאנו גם כי ראוי לחדש את חזון הטלוויזיה הקהילתית ולהתאימה למציאות המתחדשת ולקדם חקיקה ותקנה קבועה לתמיכות בטלוויזיה הקהילתית.

ראוי לעבוד בשיתוף רב מערכתי בין קבוצות ועמותות. לגרום לקבוצות בשטח להפוך לגורם המגייס משאבים גם מעבר לתמיכות.

בכל הנושאים האלה ואחרים שלא כאן המקום לתארם תעסוק הנהלת האגודה בשנת 2013 .

פוסטים נוספים