מועצה ללא יועץ

טרם סיימנו את המאבק לקבלת התמיכות ונוצרה בעיה חדשה : מכרז יועץ המועצה לשידורי כבלים ולוויין מסתיים בסוף חודש דצמבר 2012.

הנהלת האגודה הוציאה מכתב החתמה לרכזים ומנהלי עמותות כדי שמשרד התקשורת ימשיך להעסיק יועץ/ת בתחום המשמש מחד רגולטור ומאידך סנגור, מפקח, מתאם ומדריך לקבוצות ולעמותות בשטח.

המכתב יועבר בתחילת השבוע למ"מ יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין עמו ניהלנו שיחה על הנושא. ונבקש להפגש לפני הבחירות להבהרת עמדתנו.

פוסטים נוספים