העברת דוח תקציב מול ביצוע לשם קבלת תמיכות 2012

כל העמותות שקיבלו אישור לקבלת תמיכות 2012 , נדרשות להעביר את דוח תקציב מול ביצוע מידי המצורף כאן.

הורידו אליכם, מלאו, צרפו חשבוניות , דפי שכר , תחתמו, תסרקו ותעבירו למזל ששון במועצה לשידורי כבלים ולוויין.

תוודאו עמה בטלפונים שקיבלה את החומר הסרוק כולו, משלוח דואר ודרך אחרת רק יעכב ויסרבל.

הזמן קצרצר, בעוד מספר ימים משרד האוצר עוצר את מערכות העברת הכספים לבנקים לשנת 2012.

מהרו פן תאחרו!

מועצת הכבלים/והסדרת שידורים ציבוריים ברדיו וטלויזיה

מזכירת המועצה מזל ששון: sassonm@moc.gov.il

מס' טלפון: 02-6702210/2/4, 02-6702215

פקס: 6702273 02

פוסטים נוספים