העברת דוח תקציב מול ביצוע לשם קבלת תמיכות 2012

כל העמותות שקיבלו אישור לקבלת תמיכות 2012 , נדרשות להעביר את דוח תקציב מול ביצוע מידי המצורף כאן. הורידו אליכם, מלאו, צרפו חשבוניות , דפי שכר , תחתמו, תסרקו ותעבירו למזל ששון במועצה לשידורי כבלים ולוויין. תוודאו עמה בטלפונים שקיבלה את החומר הסרוק כולו, משלוח דואר ודרך אחרת רק יעכב ויסרבל. הזמן קצרצר, בעוד מספר […]

האגודה באתר אייס

אתר אייס פרסם תגובתנו לקבלת מחצית הסכום שהובטח לתמיכות 201. לקריאה באתר אייס לחצו כאן