תמיכות 2013 והצעת חוק לתמיכה בשידור הקהילתי

קול קורא לתמיכות 2013 יפורסם רק לאחר שינוי התבחינים (קריטריונים לקבלת תמיכות התקשורת). לפי משרד מועצת הכבלים והלוויין כנראה בחודש אפריל 2013.

פרסום האגודה על תאריך אחר נוצר מדיווח של מועצת הכבלים בנושא והוא בטל ומבוטל.

האגודה בקשה כי התבחינים יוצאו לקבלת משוב מהשטח לפני הפצתם כפי הנהוג ע"י משרדי ממשלה אחרים. התמיכות תקבענה רק אחרי שיועבר תקציב למשרד התקשורת כידוע אין עדין תקציב 2013 למדינת ישראל.

האגודה ניסחה הצעת חוק בסך 4.5 מיליון ₪ שתוגש לכנסת בידי חבר/ת כנסת לאחר הבחירות כדי לפעול למען תקנה קבועה בספר התקציב כדי למנוע את "המרוץ" למיליונים כל שנה מחדש.

פוסטים נוספים