תמיכות 2012 סיכום הדיון המיוחד

הנהלת האגודה ביחד עם נציגי עמותות קיימו דיון בנושא : הצורך בהגשת מכתב תביעה הדורש ממשרד התקשורת – וממשרד האוצר לשלם את מלוא התמיכות 2012 שהובטחו בסך 3 מיליון ₪.

לאחר שיחה עם עו"ד האגודה, ודיון פנימי בביכורי העיתים בתאריך 18.11.12 מסקנות הדיון היו להמתין לקבלת כספים בפועל בעמותות מתוך ה 1.5 מיליון ₪ שהושג בעמל רב ע"י האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית.

הסיבה להמתנה היא שכל מכתב תביעה מאיים על הריבון ויעכב גם את מה שאושר ולכן יש להימנע מהגשת מכתב מקדים לתביעת בג"צ או תביעת השלטון .

אי הגשת מכתב מטעם הנהלת האגודה בשם נציגי העמותות למשרד התקשורת וקבלת התמיכה אינה פוסלת או פוגעת בזכותנו ודרישתנו למלוא התקציב שהובטח בסך 3 מיליון ₪.

פוסטים נוספים