העיתונאים הבכירים בישראל תומכים בטלוויזיה הקהילתית

מרב לוין פוקס ורמי פוקס מהתוכנית של אילת: "אילת שואו" ראיינו את מיטב עיתוני ישראל בכנס העיתונות שנערך בחודש נובמבר 2012 באילת.
לפניכם דעתם, נוכל להעזר בדעתם למאבק ביצירת תקנה לשנת 2013 לתמיכות ולפרסומים אחרים.

פוסטים נוספים