הנחות למחזיקי תעודת עיתונאי של האגודה

חברי האגודה המקבלים תעודת עיתונאי התעודה מקנה הנחות במקומות ציבוריים רבים ראוי לבדוק בטרם תשלום קבלת הנחות מתאימות לעיתונאים בארץ ובחו"ל.

פוסטים נוספים