תמיכות 2013 – שוב עולים על המרכב"ה

מנהלי עמותות הטלוויזיה הקהילתית ורכזיהם שימו לב:

בתאריך 15.11.12 יום חמישי יופיע בעיתונות קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2013 בתוך המודעה תופיע גם שורה ברורה בסגנון:

"המשרד מבקש להבהיר כי מכיוון שתקציב 2013 טרם אושר, יהיו כפופים אישורי התמיכה לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית וכי לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל אחד מהגופים עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2013" .

כל ההגשות תהיינה באמצעות כרטיס מרכבה וכל רואי החשבון ומנהלי החשבונות שלכם נדרשים לחתימה דיגיטאלית כלומר לכרטיס מרכבה תואם.

למי שאין כרטיס כזה כדאי להקדים ולפנות  מאחר וחברת ההנפקה תהיה עמוסה מאד מפניות אלו.

ההגשות תסתיימנה כנראה בסוף דצמבר 2012

פוסטים נוספים