פרידה מניצן חן

הנהלת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית מודה לניצן חן על פועלו למען אלפי המתנדבים בישראל בטלוויזיה הקהילתית בתחום סיוע וגיבוש לתחומי מינוף התחום ותמיכותיו.

ניצן ישדר בימי שישי בתחנת הרדיו גלי ישראל הפועלת באיזור ירושלים.

פוסטים נוספים