יום עיון למנהלי עמותות ומנהלי חשבונות בקרוב

המועצה לשידורי כבלים ולוויין מודיעה:

יום עיון למנהלי עמותות ומנהלי חשבונות שלהם שהעמותות שלהן נתמכות ע"י המועצה לשידורי כבלים ולווין יתקיים בקרוב על המועד המדוייק תבוא הודעה כל מנהלי העמותות ומנהלי החשבונות מתבקשים לעיין באתר בו הגישו את בקשת התמיכות באמצעות כרטיסי "המרכבה" ולהגיב ולהעביר חומרים כפי הנדרש ממכם.

פוסטים נוספים