כיצד מקבלים תעודת עיתונאי של האגודה ?

רבים פנו בבקשה לקבל תעודת עיתונאי של האגודה. הנה תיאור מפורט של נוהל הנפקת התעודה:

רק חברי האגודה לתקשורת קהילתית זכאים לתעודת עיתונאי לכן השלב הראשון הוא להצטרף לאגודה. לצורך כך יש להכנס לתפריט העליון באתר ולבחור אודות האגודה > תקנון האגודה. לאחר שסיימתם לקרוא את התקנון ביחרו בתפריט העליון אודות האגודה > טופס הרשמה לאגודה. מלאו את הטופס וחיתמו עליו.

דמי החברות הם 100 ₪, אבל תקראו עד הסוף לפני כל פעולה. פעילים בטלוויזיה הקהילתית מעל שנה אחת רצופה, אשר הפיקו או שידרו או ערכו או צילמו לפחות 4 כתבות יכולים לקבל תעודת עיתונאי של האגודה בתנאי להלן:

  1. ימסרו טופס לרכז/מנהל העמותה שלהם עליו הוא יחתום ויאשר את שנכתב בו על נייר לוגו של העמותה הנדרשת.
  2. ימלאו תצהיר שהם מקבלים את תקנות מועצת העיתונות הממשלתית כפי המצורפת להלן (גם אם יש לכם השגות על הנכתב , עו"ד של העמותה שלנו אישר שהתקנות שלהם קבילות עלינו)
  3. יצרפו תמונת פספורט עדכנית (רק תעודות עיתונאי יהיו עם תמונות) מאחוריה יכתבו את שמם בצורה ברורה ואת תעודת הזיהוי שלהם

את כל החומר ימסרו לרכז שלהם ורק הוא יהיה בקשר עמנו , ברצוננו שרכזיכם ישלחו לנו במקובץ את החומרים הנדרשים.

תעודת עיתונאי עולה 30 ₪ (והיא כפי שפרסמנו באתר הפייסבוק שלנו תשא את הלוגו של האגודה בלבד) כלומר מי שרוצה להיות חבר , ואין לו עדין שנה של התנדבות והפקת כתבות ישלם רק 100 ₪ כל מי שרוצה גם להיות חבר וגם לקבל תעודת עיתונאי בתנאי שמילא אחר כל התנאים שולח 130 ₪ התעודה תקפה לשנת 2012 בלבד.

חידוש כל שנה של תעודת עיתונאי תתקיים רק אם תהיו חברים באגודה במקביל.

לקריאת תקנות מועצת העיתונות הממשלתית לחצו כאן

קבלת כללי האתיקה של מועצת העיתונות

חתימת רכז-מנהל עמותה

פוסטים נוספים