שימו לב: תמיכות 2012!

רצ"ב נוסח המודעה לענין הגשת בקשות תמיכה לשנת 2012 שהתפרסמה ביום 11.11.11 בעיתונים ידיעות אחרונות ואל סינרה.

פוסטים נוספים