האגודה והמחאה החברתית

חברי האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית שלום,

בימים אלו של מחאה חברתית גוברת, חברי הנהלת האגודה ברחבי הארץ תומכים בקריאה לשינוי החשיבה והמדיניות החברתית בשטחי החיים השונים הלוחצים והדורסניים המגיעים לכל שטח , לכל חלקה ופוגעים בדור הנוכחי ובדור הבא, רק שינוי השיח הציבורי וההתחשבות בזולת, יצירת סולידריות חברתית , ואיכפתיות למתרחש בשכונתו של כל תושב ללא הבדל דת גזע, עדה ומין יכולים להביא לחברה מתחשבת ושואפת לצדק חברתי.

רבים מבין המתנדבים שלנו עוסקים בתיעוד סיפורים אישיים שהמצלמות של הערוצים המסחריים לא עוסקים בהם.

האגודה פעלה בתחומים חברתיים ותמשיך לתמוך בשיח ובקידום שינויים חברתיים באמצעות התקשורת הקהילתית.

יוחאי רוטנברג, יו"ר (משותף) האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

פוסטים נוספים