רשות השידור יורדת לשטח

ועדת התוכן של מליאת רשות השידור בראשותו של יו"ר הרשות, אמיר גילת, אישרה פה אחד בישיבתה האחרונה את הצעתו של היו"ר לפיה רשות השידור תתמקד במשך שבוע ימים בכל חודש בשידורים על ישובים שונים ברחבי הארץ.

על-פי ההחלטה, מדי חודש ייבחר ישוב מסוים והערוץ הראשון וכל רשתות הרדיו של קול ישראל ייחדו את שידוריהם לישוב זה, תוך שימת דגש מיוחד על שידור מהפריפריה ועל שיתוף הציבור בשידורים אלה. הכוונה היא שהשידור הציבורי יגיע למקומות ולנושאים שאינם זוכים לחשיפה תקשורתית באופן שגרתי, להבליט את הנעשה בכל חלקי הארץ ולהציג דמויות המייצגות את החברה הישראלית.

לידיעה המקורית לחץ כאן

פוסטים נוספים