תמיכות 2011

תמיכות 2011 – בדרך מקווים ביולי ואולי באוגוסט. בנוסף לעיכובי בדיקות תקינות של עמותות וזכאותן נפלה עלינו מכה לאורך השנה של קיצוצי התמיכה בצורה דרסטית ל 770 אל"ש .

יו"ר האגודה הזעיק את אורית נוקד, מאחר ולא זו היתה רוח הסיכומים בנושא. שרת החקלאות חה"כ אורית נוקד עמנו ולמעננו, התווכחה נאבקה הוכיחה והסיכום מסמך שהוציא סגן הממונה על התקציבים באוצר אל מנכ"ל משרד התקשורת לפני ימים אחדים. משרד התקשורת נושא ב 1.5 ₪ ומשרד האוצר ישלים 1.5 ₪ סה"כ לשנת 2011 3 מיליון ₪.

מומלץ לשלוח דוא"לים למשרדה של אורית נוקד ולהודות לה על מאבקה זה למעננו. הדוא"ל בכנסת oritn@knesset.gov.il פקס: 02-6662557

ניצן חן יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין הדואג גם הוא, להמשך יכנס ועדה עמנו ועם האוצר ואורית נוקד להבטחת שנת 2012.

פוסטים נוספים