תוצאות הבחירות לאגודה

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית קיימה בחירות ולהלן התוצאות.

מצורפת טבלה והרקע של כל אחד מהמועמדים כפי שהציג עצמו לחברי האגודה.

פוסטים נוספים