תקשורת מקדמת בסמינר הקיבוצים

רן ישפה ,בשיתוף סמינר הקיבוצים פותח ביה"ס למנחי קבוצות בתחום תקשורת מקדמת פרי פתוח אישי שלו לאורך השנים, והצלחות מרשימות בקרב אוכלוסיות ילדים ונוער עמן עבד. מקיים ערב חשיפה בתאריך 31.5.11

פוסטים נוספים