כנס כנרת לתקשורת חברה וסביבה

בכנס ייקחו חלק עיתונאים מובילים בתקשורת הישראלית, ביניהם: אורלי וילנאי, שלום קיטל, רות סיני, צפריר רינת וחיים ריבלין, אנשי אקדמיה ונציגי ארגוני חברה וסביבה. יוזמת הכנס, המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית כנרת, שבנוסף לאיכות האקדמית, שמה לה למטרה להדגיש בלימודי התקשורת את האחריות החברתית, אותה היא מטמיעה בתהליך הכשרת דור של אנשי תקשורת המודעים ומקדמים תקשורת חדשה. הכנס יעלה לסדר היום הציבורי מודעות לאפשרויות תקשורתיות שמטרתן עיצוב וקידום סדר יום תקשורתי חדש, המנסה לקדם נושאים הקשורים בשוויון זכויות, צדק חברתי, שיפור מצבן של קבוצות חלשות, אחריות של הקהילה לפרט ושל הפרט לקהילה, כמו גם קיימות של מערכות אקולוגיות ומשאבי הטבע בזיקה להשלכות חברתיות. בכנס יוצגו נתונים עדכניים על הסיקור התקשורתי של נושאי חברה וסביבה בחדשות הטלוויזיה באינטרנט ובעיתונות המודפסת ויתקיים רב שיח בהשתתפות חוקרי תקשורת, מומחים מהאקדמיה, עיתונאים, נציגי גופי תקשורת ודוברים של ארגונים חברתיים וסביבתיים. הכנס יהווה פתח לשיח ציבורי בנושאים אלה, יזמן ויעודד יצירת קשר, שותפות והבנה הדדית בין ארגוני תקשורת, ארגונים חברתיים וארגוני סביבה.

למידע נוסף והרשמה באתר המכללה לחץ כאן

פוסטים נוספים