פסטיבל קולנוע ירושלים

תאריך פרסום

סמנו ביומן. פסטיבל הקולנוע בירושלים ייערך השנה בין התאריכים 7-16.7.11

ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט של הפסטיבל.

More
articles