פסטיבל לסרטים אתנוגרפיים בירושלים

סינמטק ירושלים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שמחים להודיע על השקת פסטיבל לסרטים אתנוגרפיים. הפסטיבל- ראשון מסוגו בישראל יתקיים ב- 1-4 בנובמבר 2011.

הפסטיבל מזמין יוצרים ומפיצים לשלוח סרטים שיצאו בשנים 2009-2011. מארגני הפסטיבל מקדמים בברכה סרטים בעלי אוריינטציה אתנוגרפית העוסקים במגוון ובמורכבות של החיים החברתיים התרבותיים והפוליטיים של יחידים וקהילות.

הפסטיבל מקדם בברכה גם סרטי סטודנטים.

את הסרטים יש לשלוח עד 1.6.2011 אל: סינמטק ירושלים, עבור- פסטיבל לסרטים אתנוגרפיים, ת.ד 8561, ירושלים 91083

פוסטים נוספים