מונחים חדשים בתחום התקשורת לשיפוטכם

הוועדה למונחי תקשורת באקדמיה ללשון העברית מבקשת לקבל ממתנדבי ומדריכי התקשורת הקהילתית הערות בקשר למונחים החדשים שהוצעו בועדה. כנהוג בכל ועדות המינוח המקצועיות של האקדמיה ללשון העברית, המונחים המוצעים מופצים לביקורת ולהערות בתפוצה רחבה של אנשי המקצוע הרלוונטיים ובין חברי האקדמיה ללשון. הוועדות שבות ומתכנסות כדי לדון בהערות ולאחר מכן הן מעבירות את רשימות המונחים לדיון מסכם בוועדה המיוחדת למינוח של האקדמיה ללשון. רק אחר כך עוברים המונחים לאישור סופי במליאת האקדמיה.
עד כה פורסמו שלוש רשימות של מונחים שהוועדה כבר דנה בהם דיון ראשוני: מונחי עיתונות כתובה (מודפסת), מונחי עיתונות מקוּונת ומונחי רדיו. הרשימה הבאה בתור – המונחים המוצעים בתחום הטלוויזיה והקולנוע – צפויה להתפרסם בעוד כחודשיים-שלושה.

שימו לב! יש מספר עמודים לכל פרסום.

אפשר להוסיף תגובית כאן או לשלוח בהקדם הערות על רשימת המונחים, למרכזת הוועדה, צביה זמירי, בדואר אלקטרוני zviazmiri@gmail.com; בפקס 02-5617065 (נא לציין "לידי צביה"); או בדואר רגיל לכתובת: צביה זמירי, האקדמיה ללשון העברית, קריית-האוניברסיטה, גבעת-רם 91904.

פוסטים נוספים