לזכרו: חוסה פרפיניאל

לכבוד: מערכת "חוויות" נצרת עילית באמצעות מרסלו קליינר.

הנהלת האגודה משתתפת בצערכם על מותו של חבר הקבוצה: חוסה פרפיניאל, שהיה שותף פעיל לחשיבה וליצירה הקהילתית בכל הנושאים החברתיים ובנושאים אחרים אשר תרמו לשיפור איכות חיים בחברה בת קיימא בנצרת וסביבתה.

יוחאי רוטנברג, יו"ר (משותף) האגודה, הישראלית לתקשורת קהילתית

פוסטים נוספים