שינויים בלוח השידורים בערוץ 98

המועצה לשידורי כבלים ולוויין מנהלת מגעים לשידור החדשות המקומיות גם בערוץ 3 , רק אם יהיה הסכם בנדון יהיו לשידור משמעויות שיגרמו שינויים בלוח השידורים שישפיע על מי ששידוריהן יאלצו לקבל משבצות שידור חדשות.

פוסטים נוספים