שינויים בלוח השידורים בערוץ 98

תאריך פרסום

המועצה לשידורי כבלים ולוויין מנהלת מגעים לשידור החדשות המקומיות גם בערוץ 3 , רק אם יהיה הסכם בנדון יהיו לשידור משמעויות שיגרמו שינויים בלוח השידורים שישפיע על מי ששידוריהן יאלצו לקבל משבצות שידור חדשות.

More
articles

שינוי גודל גופנים
ניגודיות