האגודה משתפת פעולה עם "שיתופים"

האגודה יצרה ביחד עם עמותת "שיתופים" שהינה עמותת גג לסיוע לעמותות בישראל מספר סרטוני הסברה.

סרטון בנושא ניגוד עניינים שנעשה עם עו"ד ירון קידר שהיה בעברו רשם העמותות:

סרטון שני נעשה בנושא: בניית תכנית עבודה לפיתוח משאבים:

פוסטים נוספים