הזמנה לכנס סיכום פרויקט "אנשי הגליל" בכרמיאל

הסיום הגדול של פרויקט הענק ב"ראי הדורות" כל הקבוצות במלואן שנציגיהם פעלו בגליל וגם פעילי טלוויזיה קהילתית אחרים המעוניינים להגיע יתאמו עם המפיקה:

ענת וגמן anatvogman@gmail.com 052-3710073

פוסטים נוספים