תחרות הקולנוע הישראלי הקצר וסרטי אנימציה בפסטיבל הסרטים בחיפה

1. תחרות הסרט הקצר מיועדת לבוגרי בתי הספר הגבוהים לקולנוע וליוצרים ישראליים עצמאיים. יוצרים ישראליים ייחשבו כל מי שהוא תושב ישראלי ומקום מגוריו הקבוע בישראל ואשר בשלוש השנים שקדמו לתחרות לא שהה בחו"ל במשך יותר מ – 12 חודשים ברציפות (יוצאים מכלל זה עולים חדשים).

2. לתחרות יתקבלו סרטי גמר מהשנה האחרונה שמוינו, בשלב ראשון, ע"י ביה"ס. אורך התכנית המוגשת ע"י ביה"ס לא יעלה על 90 דקות.

3. אורך הסרטים המוגשים לא יעלה על 30 דקות.

4. פורמט ההקרנה בפסטיבל, בטא או DVD .

5. הסרטים ימוינו ע"י צוות מיון שיבחר את סרטי התחרות. עצם הגשת המועמדות אינה מזכה את המגיש בהשתתפות בתחרות.

6. הקרנת הבכורה של הסרט תתקיים בפסטיבל הסרטים חיפה. למעט סרטים שהוקרנו בהקרנות סיום בית ספריות סגורות.

7. חבר השופטים ייבחר ע"י הנהלת הפסטיבל.

8. חבר השופטים יורכב משלושה שופטים שיבחרו מתוך ענף הקולנוע הישראלי, על כל גווניו.

9. חבר השופטים יבחר בסרטים הזוכים עפ"י שיקול דעתו וידווח על בחירתו להנהלת הפסטיבל.

10. חבר השופטים זכאי לחלק את סכום הפרס עפ"י שיקול דעתו, במידה וימצא יותר מסרט אחד ראוי לפרס.

11. סכום הפרס לסרט הישראלי הקצר הנבחר, ינתן לבמאי/ים הסרט.

פוסטים נוספים