יום העיון לנושא התמיכות 2011 בוידאו

התיעוד המלא של יום העיון כפי שנקלט במצלמתו של יוחאי רוטנברג. לכל מי שלא הצליח להגיע או רוצה להזכר.

פוסטים נוספים